Home  |   Sitemap  |   E-mail

Brandarispers
Postbus 35
5256 ZG Heusden

T 0416 661414
E info@brandarispers.nl

Willem Passtoors (1856-1916)

Willem Passtoors
In het boek laat onderzoeksjournalist Hans van den Eeden de lezer op een boeiende wijze kennismaken met de sociale voortrekker Willem Passtoors (1856-1916). Het is een uitdagende periode van grote culturele, politieke, sociale en technologische vooruitgang.

Willem Passtoors is geboren in het Brabantse Zundert. Zijn grootvader, ook een Willem Passtoors (1784-1859), is postmeester. Op enkele huizen afstand woont zijn leeftijdsgenoot Vincent van Gogh. Willem gaat naar het schoolinternaat St. Louis in Oudenbosch. De vader van Willem ziet geen perspectief om ook postmeester te worden. Op advies van de culturele voorman Alberdingk Thijm verhuist het gezin Passtoors naar Amsterdam. De jonge Willem begint daar als grossier in sigaren. Hij woont midden in de Jordaan, maakt het Palingoproer mee en ziet de sociale wantoestanden om zich heen.

In 1888 is de rooms katholieke Willem razend als hij hoort, dat de rooms katholieke werklieden niet welkom zijn bij de viering van het tiende pontificaat van de 'arbeiderspaus' Leo XIII. Passtoors laat er geen gras over groeien en richt de R.K. Volksbond op. Later wordt hij hiervan de eerste nationale president. De R.K. Volksbond is de eerste rooms katholieke vakbond van Nederland. De sociale encycliek Rerum Novarum vormt hierbij een belangrijke inspiratiebron. De R.K. Volksbond is een van de voorlopers van het huidige FNV. In 1901 wordt Willem Passtoors als eerste 'arbeider' gekozen in de katholieke Tweede Kamerfractie. Hij kruist vaak de degens met Schaepman, Domela Nieuwenhuis en Aalberse. Hij onderhoudt goede contacten met zijn bondgenoot Alfons AriŽns. Van 1908 tot en met 1916 is Passtoors burgemeester van de gemeente Ginneken/Bavel. Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt hij geconfronteerd met Belgische vluchtelingen. Maar ook de annexatiedrang van Breda vraagt aandacht.

Het boek reflecteert op het leven en werken van Willem Passtoors binnen een maatschappelijke context. Met verschillende boeiende interviews legt het boek vanuit het verleden een relatie met het heden. Aan het woord komen: Peter van der Velden, burgemeester van Breda, Ernst Hirsch Ballin,, Ton Heerts, voorzitter van het FNV, Paul van Geest, kerkhistoricus en Alexander van Kessel, onderzoeker verbonden aan het Instituut voor Parlementaire geschiedenis. Naar Willem Passtoors zijn in Nederland zes straten en een wooncomplex genoemd. Willem Passtoors, is een rijk geÔllustreerd gebonden boekwerk met het formaat 170 x 240 mm en omvat 144 pagina's full colour.

Het boek is een uitgave van Brandarispers, dat in samenwerking met Lyra, stichting voor culturele en maatschappelijke participatie. www.brandarispers.nl

In het boek wordt de lezer op een toegankelijke wijze meegenomen naar 1809. Aandacht wordt besteed aan de persoon van Koning Lodewijk en de eerste koningin van Holland Hortense. Het boek wil mensen stimuleren om (een deel) van de tocht te maken. In het boek staan veel anekdotes en wetenswaardigheden. Het boek is het resultaat van jarenlang onderzoekswerk door de auteur Hans van den Eeden. Hij verzorgt ook lezingen over deze reis. In museum Het Gouverneurshuis te Heusden wordt in 2008-2009 een expositie over deze reis georganiseerd. Tijdens deze expositie staat naast Koning Lodewijk de positie van de eerste Koningin van Holland Hortense de Beauharnais centraal.

"Willem Passtoors"

Samenstelling: Hans van den Eeden
ISBN-13:
Prijs € 9,95.

Bestellen


Het boek is te bestellen via
BoekenrouteHome  |  Diensten  |  Portfolio  |  Lezingen  |  Projecten  |  Actueel  |  Links  |  Contact  |  Sitemap