Home  |   Sitemap  |   E-mail

Brandarispers
Postbus 35
5256 ZG Heusden

T 0416 661414
E info@brandarispers.nl

Lezing 8

WILLEM PASSTOORS: KEURIG, KWIEK EN KATHOLIEK

Het einde van de 19de eeuw is een uitdagende periode van grote culturele, politieke, sociale en technologische vooruitgang. Centraal in de lezing staat de sociale voortrekker Willem Passtoors (1856-1916). W.C.J. (Willem) Passtoors, geboren in de Brabantse grensplaats Zundert. In 1888 richt Passtoors in Amsterdam de R.K. Volksbond, een van de voorlopers van het F.N.V., op. In 1901 wordt hij als eerste arbeider in de katholieke fraktie van de Tweede Kamer gekozen. Van 1908 tot 1916 is Willem Passtoors burgemeester van de gemeente Ginneken en Bavel. Aan de hand van de levensschets van Willem Passtoors krijgt de toehoorder een goede inkijk in de overgang van de agrarische naar industriële samenleving. Onder het motto “ Keurig, kwiek en katholiek” wordt een reflectie op de roomse samenleving gegeven.

Thema’s die aan de orde komen zijn:
* Wie was Willem Passtoors?
* Van Zundert naar Amsterdam en naar Ginneken/Bavel.
* Aanleiding en ontwikkeling oprichting R.K. Volksbond
* Sociale bewegingen einde negentiende eeuw.
* Spanning tussen de katholieken, protestanten en socialisten
* Mee- en tegenwerking van de bisschoppen
* Van agrarische naar industriële samenleving
* Samenwerking met Schaepman en Ariëns
* Sociale kwestie en de encycliek Rerum Novarum.
* Parlement: van adellijke notabelen tot “de gewone mensch”
* Burgemeester  van de grensplaats Ginneken en Bavel tijdens de 1e Wereldoorlog.

lezing 8

Algemene informatie lezingen
Lezing 1: De koninklijke negentiende eeuw
Lezing 2: Brabantse vestingsteden
Lezing 3: Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland
Lezing 4: Lodewijk Napoleon, de eerste koning van Holland
Lezing 5 :Stadhuisramp Heusden: mijn carrillon is dood
Lezing 6: Bloed, zweet en tranen bij het graven van de Bergsche Maas
Lezing 7: Heusden, vesting tussen wallen en grachten
Lezing 8: Willem Passtoors: keurig, kwiek en katholiek


Home  |  Diensten  |  Portfolio  |  Lezingen  |  Projecten  |  Actueel  |  Links  |  Contact  |  Sitemap